Inspraak/hoorbijeenkomst vluchtelingen (24-05-2016)

Maandag 6 juni 2016 is er een aparte bijeenkomst waar mensen hun mening kunnen geven over het voorstel van het college om een opvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren in Zuidhorn.

Maandag 27 juni 2016 vergadert de raad in een vergadering over dit onderwerp. Het inspreken en de raadsvergadering worden daarmee uit elkaar gehaald. Apart Eerder is aangegeven, dat de raadsvergadering inclusief het inspreken op 6 juni plaats zou vinden. De reden om het inspreken en de raadsbehandeling uit elkaar te halen, isdat de gemeenteraad inwoners extra voldoende gelegenheid wil geven hun mening kenbaar te maken aan de raadsleden. Vervolgens hebben de raadsleden na het inspreken tijd nodig om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Hiermee zit er een periode van drie weken tussen het inspreken en de raadsvergadering.

Uw mening
De gemeenteraad wil graag de mening van inwoners horen over dit onderwerp. Inwoners en andere belangstellenden kunnen inspreken tijdens de bijeenkomst van maandag 6 juni 2016. Deze begint om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 in Zuidhorn. Mensen die in willen spreken, dienen zich voor donderdag 2 juni 2016 aan te melden bij de griffier via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81.

Raadsvergadering
De raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn is maandag 27 juni 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Het is tijdens deze vergadering dus niet meer mogelijk in te spreken. Daarvoor is de bijeenkomst van 6 juni bedoeld.

Vragen?
Hebt u vragen over het inspreken en/of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de griffier.