Inspraak- en hooravond opvang vluchtelingen 6 juni (02-06-2016)

Maandag 6 juni 2016 is er een aparte bijeenkomst waar mensen hun mening kunnen geven over het voorstel van het college een opvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren in Zuidhorn.

Maandag 27 juni 2016 vergadert de raad in een vergadering over dit onderwerp. Het inspreken en de raadsvergadering worden daarmee uit elkaar gehaald. De reden om het inspreken en de raadsbehandeling uit elkaar te halen, is dat de gemeenteraad inwoners extra voldoende gelegenheid wil geven hun mening kenbaar te maken aan de raadsleden. Vervolgens hebben de raadsleden na het inspreken tijd nodig om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Hiermee zit er een periode van drie weken tussen het inspreken en de raadsvergadering.

In de Streekkrant van week 21 is de extra inspraak- en hooravond op maandag 6 juni 2016 aangekondigd waarbij is aangegeven dat insprekers voor deze avond zich aan konden melden voor donderdag 2 juni 2016. Deze deadline is inmiddels verstreken, maar u bent van harte welkom de inspraak- en hooravond bij te wonen.

De bijbehorende stukken vindt u elders op deze website.