Goede sfeer inspraakbijeenkomst opvang (07-06-2016)

Inspraakbijeenkomst raad opvang vluchtelingen Zuidhorn in goede sfeer verlopen.

Maandag 6 juni 2016 hebben dertien mensen gebruik gemaakt van het recht in te spreken over de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Zuidhorn. De inspraakbijeenkomst van de raad is in een goede sfeer verlopen. In de raadzaal en in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis waren rond 120 belangstellenden aanwezig. Maandag 27 juni 2016 vergadert de raad over dit onderwerp. Het inspreken en de raadsvergadering zijn daarmee uit elkaar gehaald. Hiermee zit er een periode van drie weken tussen het inspreken en de raadsvergadering. Zo hebben inwoners voldoende gelegenheid hun mening te geven en hebben raadsleden de tijd zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen.

Verloop bijeenkomst
Een aantal insprekers sprak als vertegenwoordiger van een organisatie/comité, te weten de omwonenden van de voorgestelde opvanglocatie, Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen, het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. en Vluchtelingenwerk Zuidhorn. Daarnaast spraken nog enkele inwoners op persoonlijke titel in. Alle insprekers hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de gemeente vluchtelingen opvangt en dat er plaats is voor een opvanglocatie. Een aantal insprekers heeft aangegeven moeite te hebben met de voorgestelde locatie in combinatie met het aantal vluchtelingen. Verder werd unaniem gedeeld dat goede communicatie in dit proces belangrijk is en blijft.

Raadsvergadering
De raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn is maandag 27 juni 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Het is tijdens deze vergadering niet meer mogelijk in te spreken. Daar was 6 juni de mogelijkheid toe.

Mening
Inwoners kunnen nog steeds hun mening over de opvang van vluchtelingen kenbaar maken aan de raadsleden. Dit kan door een mail te sturen naar griffie@zuidhorn.nl en/of de raadsleden rechtstreeks te benaderen.

Meer informatie
Op www.zuidhorn.nl/vluchtelingen is informatie over de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn te vinden. Het audioverslag van de inspraakbijeenkomst is inmiddels beschikbaar. Het schriftelijke verslag wordt binnenkort op de gemeentelijk site geplaatst. Voor informatie over de besluitvormingsprocedure kunnen belangstellenden contact opnemen met de griffier via griffie@zuidhorn.nl of telefoonnummer (0594) 50 87 81.