Gemeenteraad Zuidhorn stelt subsidie in voor verduurzaming woningen (19-09-2017)

Subsidieregeling per 1 januari 2018.

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft op 18 september 2017 een subsidieregeling ingesteld voor het verduurzamen van de bestaande woningen in de gemeente Zuidhorn per 1 januari 2018. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een versnelling in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Zuidhorn.

In het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zuidhorn is opgenomen om 10% energie te besparen in 2019 ten opzichte van 2013. De subsidieregeling is bedoeld voor isolerende maatregelen (dak-, vloer- en spouwmuurisolatie), HR++ glas, zonneboilers, HRe ketels en warmtepompen. Al deze maatregelen dragen bij aan een lager gasverbruik, meer comfort in de woning en een lagere energierekening.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van he aantal maatregelen dat wordt genomen en varieert van 20 tot 25% van de totale investering tot een maximum van €1.000,-. De subsidie is vanaf 1 januari 2018 aan te vragen via www.zuidhorn.nl/subsidieduurzaamheid. Wilt u voor die tijd al inspiratie opdoen over de verduurzamingsmogelijkheden in uw woning? Kijk dan op www.energieloket-groningen.nl/zuidhorn.

Wethouder Henk Bakker is erg blij met de unanieme steun van de raad voor deze subsidieregeling: “Met deze subsidie wil de gemeente Zuidhorn haar inwoners een steuntje in de rug geven om energiebesparende maatregelen in de woning te nemen. De beste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt.”