Geheimhouding basisregistratie aanvragen (07-06-2016)

Regel dit online via deze website.

Elke gemeente houdt in de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen.

Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP
Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Geheimhouding
In enkele gevallen is het echter wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:

  • verplichte derden (zoals curatoren of advocaten voor het opstellen van dagvaardingen).
  • overige derden (instellingen zoals jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, cultuurorganisaties zoals genoemd in de verordening BRP)

Als u hiervoor geheimhouding wenst dan kunt u dit via www.zuidhorn.nl/geheimhouding regelen of u kunt een formulier verzoek om geheimhouding bij de gemeente indienen. Hiermee voorkomt u dat aan de voornoemde instellingen gegevens over u, uit de basisregistratie worden verstrekt.

Staan uw gegevens correct in de BRP?
Het is van groot belang dat uw gegevens juist en actueel in de BRP staan geregistreerd. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact op met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.