‘Gebiedsvisie Tussen de Gasten’: info- en inspraakavond (24-07-2018)

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

Volg de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe innovatieve woonwijk in Zuidhorn.

De ‘gebiedsvisie Tussen de Gasten’ is middels een co-creatief proces met diverse partijen tot stand gekomen en behelst de uitgangspunten en ambities voor de innovatieve woonwijk tussen de Rijksstraatweg en De Oostergast in Zuidhorn.

Informatieavond
Het college organiseert een openbare informatieavond over de gebiedsvisie op maandag 3 september om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn.

Inspraakavond
De gemeenteraad wil graag inwoners uit Zuidhorn en andere betrokkenen de gelegenheid geven hun mening te geven over de gebiedsvisie. Daarvoor is gelegenheid tijdens de inspraakavond op maandag 10 september, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn.

Raadsvergaderingen
De raadsleden nemen alle ingebrachte informatie mee om hun mening te vormen. Op 17 september vindt de raadsbespreking plaats en op 15 oktober wordt de besluitvorming over het voorstel geagendeerd. Beide raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Informatie en opgave
Voor de informatieavond hoeft u zich niet van te voren op te geven. Wilt u tijdens de inspraakavond inspreken, dan kunt u zich tot vrijdag 7 september opgeven bij de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Ook voor vragen kunt u bij de griffie terecht. De griffie zal u informeren over de opzet van de inspraakavond.

De gebiedsvisie kunt u vanaf 22 augustus vinden op www.zuidhorn.nl/tussendegasten.
Het raadsvoorstel zal te zijner tijd worden gepubliceerd op www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen bij de stukken van de raadsvergadering van 17 september 2018.