Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief (13-10-2016)

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.

Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen.

De uitkomsten van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn gepubliceerd op de website van het Sociaal Planbureau Groningen. Deze uitkomsten zijn openbaar voor iedereen. De uitkomsten zijn te vergelijken met de provinciale uitkomsten.

In Grootegast en Leek zijn de Wmo-cliënten overwegend positief; de scores schommelen rond het provinciaal gemiddelde. Er is een aantal uitschieters naar boven en naar beneden. Marum scoort op alle items gunstiger dan het gemiddelde in de provincie Groningen, in veel gevallen met een ruime marge. Ook in Zuidhorn zijn de Wmo-cliënten zeer positief. De gemeente Zuidhorn scoort op bijna alle onderdelen ruim boven het provinciaal gemiddelde.

Via onderstaande link kunt u de resultaten bekijken.
http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/groningen/