Donderdag 26 april Meetup ‘Innovatie in het Westerkwartier’ (26-04-2018)

Vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis.

Donderdagavond 26 april aanstaande organiseert de gemeente Zuidhorn in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Hanzehogeschool een avond over innovatie in het Westerkwartier voor raadsleden en collegeleden van de Westerkwartiergemeenten en andere belangstellenden. De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Zuidhorn aan de Hooiweg 9 in Zuidhorn.

Programma
De avond start om 18.30 uur met inloop en een buffet van een lokale ondernemer. Daarna opent wethouder Fred Stol om 19.30 uur de avond. Hij geeft een inleiding over het ontstaan van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en wat er binnen onze regio al in het kader van kenniseconomie en innovatie opgepakt wordt. Daarna geeft de Gebiedscoöperatie een uiteenzetting van de activiteiten en projecten die vanuit de coöperatie ingevuld worden.  Aansluitend zal Theo Bos vanuit de Hanzehogeschool vertellen over de verbinding tussen het onderwijs en de ondernemers. Momenteel wordt gewerkt aan het inrichten van meerdere innovatiewerkplaatsen in de gehele provincie met als uitgangspunt dat alle studenten van de Hanzehogeschool tijdens hun studie in ieder geval één keer een opdracht binnen één van deze innovatiewerkplaatsen moeten verrichten. Dit heeft een enorm potentieel voor de regio. Na een korte pauze verzorgen een aantal studenten pitches over kennisvragen vanuit ondernemers waaraan zij momenteel werken. Vervolgens is er een rondgang langs de verschillende projecten waar de studenten aan werken. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur en wordt daarna afgesloten met een hapje en een drankje. Er is volop gelegenheid voor de aanwezigen om ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen.

Living Lab
Het Living Lab Zuidhorn is niet alleen een fysieke omgeving rondom het gemeentehuis Zuidhorn, maar ook een manier van werken waarbij de 5 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Omgeving, Onderzoek en Overheid) elkaar ontmoeten en elkaar binnen projecten en processen uitdagen op het gebied van kenniseconomie en innovatie. Dit gaat verder dan alleen de nabije omgeving van het gemeentehuis Zuidhorn en spreidt zich uit over het gehele Westerkwartier en daarbuiten.
Wethouder Fred Stol, verantwoordelijk voor van kenniseconomie en innovatie: “De Meetups in het Living Lab dragen bij aan het stimuleren van de lokale economie door nieuwe kennis beschikbaar en toepasbaar te maken voor de lokale ondernemers.”

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot 26 april aanmelden via Louwina Platteel, l.platteel@zuidhorn.nl of via https://www.meetup.com/nl-NL/Zuidhorn-onderneemt. Entree is gratis.