Dagbesteding zonder indicatie (11-02-2016)

Binnenkort start een nieuwe vorm van dagbesteding in Zuidhorn.

Deze is vooral bedoeld voor ouderen die thuis wonen en niet in staat zijn op eigen initiatief deel te nemen aan reguliere welzijnsactiviteiten zoals een kaartclub, een jeu de boules- of muziekvereniging. De dagbesteding is een initiatief van de Zonnehuisgroep Noord en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zuidhorn. De gemeente stelt voor de dagbesteding in 2016 en 2017 €14.702 per jaar beschikbaar.

Dagbesteding

De dagbesteding vindt plaats in het Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn. Deelnemers kunnen meedoen aan allerlei activiteiten en krijgen een warme maaltijd en drankjes. Ze betalen een eigen bijdrage van € 10 per dag. Vrijwilligers begeleiden de dagbesteding met ondersteuning van een beroepskracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vorm van dagbesteding, kunnen inwoners terecht bij Hilda Hoekstra van de Zonnehuisgroep via (0594) 50 85 08 of bij Loes Jansen van de SWgZ via (0594) 50 47 11.