Bloemetje voor mantelzorger (09-11-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Wethouder Nederveen bezorgt bloemetje bij mantelzorger in Oldehove.

Vrijdag 10 november op de Dag van de Mantelzorg bezorgt wethouder Bert Nederveen een bloemetje bij een mantelzorger in Oldehove. Welzijnsorganisaties en gemeenten in heel Nederland organiseren op en rond deze dag activiteiten voor de mantelzorgers of zorgen voor een bloemetje of attentie. Het thema is, net als vorig jaar, ‘Mantelzorg doe je samen’. Wethouder Bert Nederveen: “Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom zetten we mantelzorgers in onze gemeente op de Dag van de Mantelzorg graag in het zonnetje.”

Activiteiten

Ook dit jaar heeft de Mantelzorggroep van Zuidhorn de afgelopen dagen extra aandacht besteed aan mantelzorg(ers). Voor het eerst deed zij dat in afstemming met de Steunpunten Mantelzorg van de andere drie gemeenten in het Westerkwartier. Elk Steunpunt heeft de afgelopen week diverse activiteiten georganiseerd voor de mantelzorgers zoals een uitstapje naar de Coendersborch in Nuis en een workshop Skypen door SeniorWeb.

Bloemetje

Inwoners die een mantelzorger willen verrassen met een bloemetje en een persoonlijke boodschap, hebben hiervoor hun mantelzorger aangemeld bij een Steunpunt. Op de Dag van de Mantelzorg ontvangen deze mantelzorgers een bloemetje of attentie. In de gemeente Zuidhorn worden morgen bij 140 mantelzorgers een boeket bezorgd. 

Coördinator

De gemeenten willen met de recent aangestelde coördinator mantelzorg én de extra uren voor de consulenten mantelzorg de komende jaren (nog) meer aandacht besteden aan mantelzorg(ers). Ze willen vooral achterhalen wat mantelzorgers zelf belangrijk vinden, waar hun wensen liggen en wat zij nodig hebben. Ook als het gaat om de mantelzorgwaardering.

Wat is mantelzorg?
Als iemand langdurig hulp ontvangt van een naaste vanwege een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische of verslavingsproblematiek, dan noemen we deze hulp mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor hun partner, (groot)ouder, (klein)kind, een ander familielid, een vriend of een buur. Ze zijn te vinden in alle leeftijdsgroepen.