Bericht provincie Groningen (17-04-2018)

Stremmingen Friesestraatweg en E.H. Woltersweg Aduard.

Informatie van de provincie Groningen

Tijdelijke afsluiting fietspad noordzijde N355
Van 28 april tot 7 mei is het fietspad aan de noordzijde van de huidige N355 tussen de verkeerslichten bij Aduard en de verkeerslichten bij Slaperstil afgesloten. Er vinden dan onderhoudswerkzaamheden plaats op het fietspad. Na 7 mei blijft het fietspad tussen de Gaaikemadijk en de Nieuwbrugsterweg afgesloten, omdat hier een nieuwe parallelweg wordt aangelegd. Fietsers worden omgeleid via het nieuwe fietspad aan de zuidzijde van de huidige N355.

Stremming Friesestraatweg
Van zaterdag 28 april, 07.00 uur tot en met maandag 7 mei, 06.00 uur is de Friesestraatweg in beide richtingen afgesloten tussen de verkeerslichten bij het kruispunt Aduard en de verkeerslichten bij het kruispunt bij Slaperstil (bij het Chinees restaurant). De stremming geldt voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor fietsers. Fietsers kunnen gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de zuidkant van de N355. Het verkeer uit Groningen richting Aduard kan afslaan bij het kruispunt Slaperstil naar Hoogkerk en richting Dorkwerd. Het verkeer uit Zuidhorn richting Groningen kan afslaan bij het kruispunt naar Aduard.

Werkzaamheden
Tijdens de stremming wordt het nieuwe gedeelte van de weg aangesloten op de bestaande weg. Ook wordt dit gedeelte van de weg geasfalteerd. Vanaf maandag 7 mei kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe weg. We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen.

Omleidingsroute
Fietsers en bromfietsers hoeven niet om te rijden. Zij kunnen gebruik maken van het fietspad langs de zuidzijde van de nieuwe Friesestraatweg. Voor het overige verkeer gelden omleidingsroutes. Deze routes worden met borden langs de weg aangegeven en vindt u binnenkort op www.lemmer-delfzijl.nl.

Vooraankondiging stremming E.H. Woltersweg
Deze zomer is de E.H. Woltersweg tussen de bestaande en de nieuwe brug in beide richtingen afgesloten. De stremming geldt voor alle verkeer in beide richtingen. Het is de bedoeling de doorgang voor fietsers zoveel mogelijk open te stellen. De stremming duurt ongeveer 4 weken. Zodra er meer bekend is over de planning, volgt hierover informatie in de nieuwsbrief en op www.lemmer-delfzijl.nl.

Werkzaamheden
Tijdens de stremming wordt het weggedeelte tussen de oude en de nieuwe brug opnieuw geasfalteerd. Ook wordt er een fietspad aangelegd langs de noordzijde van de E.H. Woltersweg.

Omleidingsroute
Tijdens de stremming kunt u gebruik maken van een omleidingsroute. Deze route wordt met borden langs de weg aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judy Dekenga, 06 52 63 29 53.