Bekendmaking (27-02-2018)

Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 februari 2018 de evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma (Hup) 2017 hebben vastgesteld.
De evaluatie van het Hup ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook is het hieronder te raadplegen.

Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2017