Bekendmaking besluit (08-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis
registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven.
Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen
(RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn
aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij
horende rechten. Het betreft de volgende persoon:
C.H. Noordmans, geb. 27-07-1999.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending
van het besluit, of de datum van publicatie (8 mei 2018) gemotiveerd bezwaar
indienen bij burgemeester en wethouders.