Gaswinning en -opslag

Gaswinning vindt voor het grootste deel plaats in het Groningenveld. Het Groningenveld ligt in het Noordoosten van de provincie Groningen. De plaatsen die boven het Groningenveld liggen worden samen het aardbevingsgebied genoemd. Naast het Groningenveld zijn er ook veel kleine gasvelden in Nederland, waaronder in de gemeente Zuidhorn. Daarnaast bevindt zich in de gemeente Zuidhorn een locatie voor gasopslag (in Grijpskerk).Groningenveld plaatje NAM

Gaswinning en gasopslag kunnen mogelijk leiden tot bodembeweging. Bodembeweging kan voor schade aan gebouwen zorgen. Ook in Zuidhorn hebben inwoners te maken met schade aan gebouwen.

Schade melden
Met de komst van het nieuwe schadeprotocol is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ingesteld om schademeldingen te behandelen. Op de website van de commissie vindt u informatie over schademeldingen en schadeafhandeling. De commissie neemt ook de bestaande schademeldingen over die eerder zijn gemeld bij Centrum Veilig Wonen (CVW). De gemeente maakt zich sterk voor haar inwoners en een correcte afhandeling van schademeldingen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Onafhankelijke raadsman
Heeft u een klacht over de schadeafhandeling, dan kunt u dit melden bij de onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen. Dit kan via telefoonnummer 088-2234455, per e-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl of via het contactformulier.

Rol gemeente
De gemeente Zuidhorn merkt dat bij het in behandeling nemen van de schademeldingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners uit de zogenaamde ‘aardbevingsgemeenten’ en de ‘andere gemeenten’. De aardbevingsgemeenten zijn de gemeenten die boven het Groningenveld liggen. Deze zijn: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, De Marne, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. De gemeente Zuidhorn spant zich in de ongelijkheid in schadeafhandeling weg te nemen. Hiervoor heeft de gemeente samen met:

  • andere Groninger gemeenten met succes beroep aangetekend tegen het gaswinningbesluit van de minister van Economische Zaken;
  • de gemeente Winsum en de provincie Groningen, de minister van Economische Zaken geadviseerd niet over te gaan tot fracken Gasvelden in Zuidhorn plaatje NAMin Saaksum;
  • de gemeente DDFK (Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a.), provincie Groningen, provincie Friesland en Wetterskip Fryslân, de minister van Economische Zaken geadviseerd geen nieuw gasveld te ontwikkelen in Pieterzijl.

Samen met andere Groninger gemeenten onderneemt de gemeente Zuidhorn ook diverse acties naar de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Nationale Coördinator Groningen (NCG) om de belangen van onze inwoners te behartigen. De gemeente sluit onder meer aan bij overleg over het nieuwe schadeprotocol en is betrokken bij de opzet van de proef met tiltsensoren van de NCG.

Relevante websites aardgaswinning
Op onderstaande websites vindt u meer informatie:
www.namplatform.nl
www.schadedoormijnbouw.nl
www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen
www.onafhankelijkeraadsman.nl
www.mijnbouwgroningen.nl
www.commissiebodemdaling.nl
www.tcbb.nl  (technische commissie bodembeweging)
www.risicowijzergroningen.nl
RTV Noord

Vragen
Mocht u vragen hebben aan de gemeente over dit onderwerp neemt u dan contact op met Vera van den Bemt via mail: v.vandenbemt@zuidhorn.nl of telefoon: (0594) 508785.