Financiën

Hoe komt de gemeente aan haar inkomsten? De gemeente krijgt ongeveer 80% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering. Ook bestaat er een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk, bijvoorbeeld ten behoeve van sociale voorzieningen en onderwijs.

De overige 20% krijgt de gemeente via:

  •     gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting)
  •     rechten (zoals rioolrecht en parkeerheffingen)
  •     tarieven (zoals toegang zwembad)
  •     leges (zoals de kosten voor een paspoort of een bouwvergunning)

Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het jaar wat daarop volgt. Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast. De actuele documenten financiële vindt u hieronder.

Documentenpagina