Doorgaande weg Aduard

De provincie Groningen werkt op dit moment aan de bouw van de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, de rondweg om Aduard en de nieuwe brug bij Nieuwklap. Zodra deze werken gereed zijn, wordt de nieuwe rondweg in gebruik genomen. Naar verwachting is dat eind 2018. De provincie draagt dan de huidige provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Zuidhorn. De gemeente gaat deze daarna herinrichten.

Het gaat om de Heereweg, Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg en Albert Harkemaweg. Deze laatste nemen we ook mee omdat de straat een andere functie krijgt, namelijk ontsluitingsweg voor het dorp. Verkeer van en naar het bedrijventerrein zal in de toekomst via de rondweg gaan.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van de plannen.

Inventarisatieavond 2 november 2017 (pdf)
Planning (pdf)