Ondernemersverenigingen

Ondernemersvereniging Gemeente Zuidhorn
Secretaris mevrouw E. Miedema
Oosterwaarddijk 8
9881 TB Kommerzijl
www.ondernemersverenigingzuidhorn.nl

Handelsvereniging Eendracht Oldehove
Wilhelminastraat 23
9883 RA Oldehove

Handelsvereniging Fortuna
Meidoornstraat 1, 9804 SH Noordhorn (0594) 50 30 05 of
Langestraat 22, 9804 PK Noordhorn (0594) 50 78 50

Ondernemend Grijpskerk
Grijpskerk, p/a Herestraat 2
9843 AK Grijpskerk

Zakenkring Zuidhorn
Postbus 74
9800 AB Zuidhorn
(0594) 55 48 48
info@zakenkringzuidhorn.nl
www.zakenkringzuidhorn.nl