Startpagina

Afspraak maken

Afval en containers

Afval en containers

Milieuboer  |  Afvalkalender  |  Tuinafval  |  Klein chemisch afval  |  Grofvuil  |  Containers  |  Weegoverzicht aangeleverd afval

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad  |  College  |  Organisatie  |  Projecten  |  Nieuws  |  Vacature en stages  |  Beleid  |   Verkiezingen   |   Herindeling

Belastingen en WOZ-loket

Belastingen en WOZ-loket

Afvalstoffenheffing  |  Automatische incasso  |  Belastingen bij verhuizing  |  Betalen aanslag  |  Rioolheffing  |  OZB

Geboorte, huwelijk en overlijden

Geboorte, huwelijk, overlijden

Geboorteaangifte  |  Erkenning van een kind |  Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap  |  Trouwambtenaren   |  Overlijden aangeven

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen  |  Bomen kappen |  Asbest  |  Energieloket Zuidhorn  |  Omgevingsvergunning  |  Bouw- en sloopafval

Werk inkomen en zorg

Werk, inkomen, zorg

Bijzondere bijstand  |  Hulp bij huishouden   |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Hulp bij schulden  |   Uitkering 

Meer nieuws