Instructie alcohol schenken

Barvrijwilligers van verschillende jeugdsozen in de gemeente Zuidhorn hebben een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gekregen.

De instructie valt onder het project ‘Alcohol en Jongeren’, dat sinds twee jaar loopt in de gemeenten Zuidhorn, Winsum en De Marne. De afdeling Voorlichting & Preventie van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) verzorgt de IVA.

Instructie

Tijdens de instructie krijgen de barvrijwilligers uitleg over de werking van alcohol, de wetgeving en de uitvoering daarvan. Ook komen hun eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van het niet naleven van de wet aan bod. Uiteraard krijgen de vrijwilligers ook instructies dat ze geen alcoholhoudende drank mogen schenken aan jongeren onder de 16 jaar én aan jongeren boven de 16 jaar, die duidelijk onder invloed van alcohol zijn. Na de instructie hebben de barvrijwilligers meer kennis en gaan zij bewuster om met het schenken van alcohol. Ze worden niet alleen op de hoogte gesteld van de wetgeving, maar ook van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat en zijn daarmee volgens de wet gekwalificeerd barvrijwilliger.

Lastige situaties

Naast de Instructie Verantwoord Alcoholschenken heeft een aantal barvrijwilligers nog een vervolginstructie gekregen. In deze vervolginstructie worden onder leiding van een acteur van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) lastige situaties nagespeeld. De barvrijwilligers krijgen zo tips en handvatten om goed om te gaan met situaties waarbij ze geen alcohol mogen schenken.

Gratis voor verenigingen

Ook sportverenigingen hebben het aanbod gekregen voor een Instructie Verantwoord Alcoholschenken van de afdeling Voorlichting & Preventie van VNN. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Voor opgave en informatie e-mail naar: preventie-groningen@vnn.nl.

Project

Het project ‘Alcohol en jongeren’ loopt sinds 2008 in de gemeenten Winsum, Zuidhorn en De Marne. De doelstellingen van het project zijn de afname van de alcoholtolerantie bij ouders/opvoeders van jeugdigen van 10 tot 18 jaar, geen verdere verlaging van de aanvangsleeftijd van alcoholgebruik, afname overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot 18 jaar en afname alcoholgebruik door jongeren van 10 tot 16 jaar. Het project is een samenwerking tussen de drie genoemde gemeenten, VNN (coördinatie), de GGD en de politie.

26-07-2010
Thema nieuws, persberichten