Startpagina

Afspraak maken

Afval en containers

Afval en containers

Milieuboer  |  Afvalkalender  |  Tuinafval  |  Klein Chemisch Afval  |  Grofvuil  |  Containers |  Weegoverzicht aangeleverd afval

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Agenda raadsvergaderingen  |  Collegeleden  |   Begroting  |  Opvang vluchtelingen  |  Collegebesluiten

Belastingen en WOZ-loket

Belastingen en WOZ-loket

Afvalstoffenheffing  |  Automatische incasso  |   Belastingen bij verhuizing  |   Betalen aanslag  |  Rioolheffing   |   OZB

Geboorte, huwelijk en overlijden

Geboorte, huwelijk, overlijden

Geboorteaangifte  |  Erkenning van een kind |  Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap  |  Trouwambtenaren   |  Overlijden aangeven

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen  |  Bomen kappen |  Asbest  |  Energieloket Zuidhorn  |  Omgevingsvergunning  |  Bouw- en sloopafval

Werk inkomen en zorg

Werk, inkomen, zorg

Bijzondere bijstand  |  Hulp bij huishouden   |   Zorg verandert  |  Wmo  |  Hulp bij schulden  |  PGB   |  Uitkering 

Meer nieuws