Startpagina

Afspraak maken

Afval en containers

Afval en containers

Milieuboer  |  Afvalkalender  |  Tuinafval  |  Klein Chemisch Afval  |  Grofvuil  |  Containers |  Weegoverzicht aangeleverd afval

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Agenda raadsvergaderingen  |  Vacatures  |  Adviescommissies  |   Begroting  |  Nieuws  |  Bezwaar en beroep |  Nieuws  |  Collegebesluiten

Belastingen en WOZ-loket

Belastingen en WOZ-loket

Afvalstoffenheffing  |  Automatische incasso  |   Belastingen bij verhuizing  |   Betalen aanslag  |  Rioolheffing   |   OZB

Geboorte, huwelijk en overlijden

Geboorte, huwelijk, overlijden

Geboorteaangifte  |  Erkenning van een kind |  Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap  |  Trouwambtenaren   |  Overlijden aangeven

Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen  |  Bomen kappen |  Asbest  |  Energieloket Zuidhorn  |  Omgevingsvergunning  |  Bouw- en sloopafval

Werk inkomen en zorg

Werk, inkomen, zorg

Bijzondere bijstand  |  Hulp bij huishouden   |   Europese gehandicaptenparkeerkaart  |  Wmo  |  Hulp bij schulden  |  PGB   |  Uitkering 

  • Het algemeen bestuur heeft gister, maandag 8 februari, met instemming van de Ondernemingsraad, besloten om de detacheringsovereenkomst van Henk Hofman als directeur van Novatec met ingang van…

    Lees meer
  • Steeds meer inwoners bezoeken de gemeentelijke website via tablet of smartphone. Gemeente Zuidhorn speelt daarop in en heeft gekozen voor een vernieuwde website die hierop aansluit.

    Lees meer
  • Voor de regeling “Regionale en Innovatieve projecten” is de Regio Groningen Assen (RGA) op zoek naar nieuwe initiatieven!

    Lees meer
Meer nieuws